Försäkringsinfo

PLR´s medlemsolycksfallsförsäkring

 

Genom Folksam har vi en egen medlems-olycksfallsförsäkring, här finner du 3 länkar med information och ansökningshandlingar.

 

Produktblad Olycksfall 60+

 

Mer information om vår seniorförsäkring på folksam.se

 

 

Teckna försäkring

Ring Folksam så hjälper dom dig med rätt försäkringsskydd,

till rätt pris.

 

Kundservice 0771-950 950

Måndag - fredag 7.30-21, lördag - söndag 9-19

Våra försäkringar i PLR

Förbundet har tecknat en försäkring, Folksam K66208, så vi är försäkrade

vid våra möten och aktiviteter.

Som gamla medlemmar i våra fackliga organisationer,så har vi som regel en Liv och olycksfallsförsäkring

 

Förbundens pensionärer har sina Seniorförsäkringar i olika bolag beroende på när man gick i pension

 

Har man sin Seniorförsäkring i Folksam eller i Förenade Liv och aviseras den från dessa bolag,

då krävs det inte medlemskap för att få fortsätta med försäkringen.

 

Har man Seniorförsäkring i Förenade Liv och betalar den genom Lärarförsäkringar,

då krävs det fackligt medlemskap för fortsatt försäkring.

 

Lämnar man fackorganisationen har man dock rätt att teckna en fortsättningsförsäkring.

För aktuell info sök

Svenska Lärarförsäkringar AB

Tel: 0771-21 09 09 Fax: 08-442 87 20

E-post: info@lararforsakringar.se

Pensionerade Lärares Riksförbund

Med anor från 1937