Reseräkning

Reseräkning


Här kan Ni ladda ner blanketten Reseräkning.


Fyll sedan i aktuell information på de punktade linjerna och ta bort överflödoga punkter.

Skriv ut dokumentet, underteckna det och sänd det med post till:

Kjell Ahlberg

Svängrumsgatan 18

421 71 Va Frölunda


Man kan också ladda ner blanketten, skriva ut den och fylla i den för hand och

sända in den enligt ovan. Fylles bara namn och adress i sänds beloppet via utbetalningskort,

fylls eget Pg/Bg i gireras beloppet och fylls bankuppgifterna i sätts beloppet in på angivet bankkonto.
Klicka här för att ladda ner blanketten!

Pensionerade Lärares Riksförbund

Med anor från 1937