Styrelsen

PLR´s förbundsstyrelseFörbundsordförande

Pell-Uno Larsson (Örebro)

pell-uno.larsson@comhem.se

Telefon 070-2473780

Förbundssekreterare

Kerstin Kindlund

kerstin.kindlund@telia.com

Telefon 031-213491


Förbundskassör

Kjell Ahlberg (V. Frölunda)

kjell@ahlberg.se

Telefon 031-479566

PLR´s Postgiro

136775-4

Vice förbundsordförande

Monica Toftling (Örebro)

m.toftling@hotmail.se

Telefon 070-3183286

Vice förbundssekreterare

Bertil Andreasson (Hörby)

andreasson.bertil@telia.com

Telefon 073-0786446

Vice förbundskassör

Staffan Cedvall (Gävle)

staffan.cedvall@gmail.com

Telefon 076-8240610

Hemsideansvarig

Rolf Jernstedt (Karlstad)

rolf.jernstedt@tyfonmail.se

Telefon 070-3670706

Förbundsordförande Pell-Uno Larsson


Född 1941


Uppvuxen i Kvarnåker, Järna socken, Vansbro kommun.


Jag flyttade till Örebro 1959 för att plugga på "Teknis" till kemiingenjör. Så småningom blev jag sjuksköterska, en av de två första manliga sjuksköterskor som gått hela utbildningen i Örebro. Jag examinerades 1965 med två specialutbildningar, laboratorie- och medicin.


Fick min vårdlärarexamen 1972 och har sedan dess arbetat på olika nivåer inom vårdutbildningarna fram till min pensionering som universitetsadjunkt.


Jag har arbetat en del utomlands, mest i Indien och Mellersta Östern. Nu ägnar jag mig åt politiken särskilt äldrefrågor.

Pensionerade Lärares Riksförbund

Med anor från 1937